SC GLAMOUR FLOWERS EVENT SRL, in calitate de proprietar si autor al www.glamourflowers.ro  respecta caracterul privat si securitatea prelucrarii datelor cu caracter personal ale fiecarei persoane care viziteaza acest site, fiind inregistrata sub nr. 27156/14.01.2013 in Registrul de evidenta a prelucrarilor de date cu caracter personal tinut de Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal.

In conformitate cu dispozitiile Legii nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date si ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal si protectia vietii private, SC GLAMOUR FLOWERS EVENT SRL are obligatia de a administra in conditii de siguranta si numai pentru scopurile specificate mai jos, datele personale pe care ni le furnizati despre dumneavoastra, un membru al familiei dumneavoastra ori o alta persoana.

In conformitate cu dispozitiile Legii nr. 677/2001, persoanele inregistrate, in calitate de persoane vizate, au urmatoarele drepturi:

Orice informatie furnizata de dumneavoastra va fi considerata si va reprezenta consimtamintul dumneavoastra expres ca datele dumneavoastra personale sa fie folosite de SC GLAMOUR FLOWERS EVENT SRL in conformitate cu scopurile mentionate mai jos. Daca nu doriti ca datele dumneavoastra sa fie colectate va rugam sa nu ni le furnizati.

Scopul colectarii datelor

Datele dumneavoastra personale vor putea fi utilizate de catre SC GLAMOUR FLOWERS EVENT SRL pentru confirmarea comenzilor, informarea prin e-mail, mesaje scrise(SMS), posta sau alte mijloace de comunicare despre actiunile ulterioare si pentru realizarea de rapoarte statistice.

Datele dumneavoastra personale vor putea fi transmise autoritatilor in drept cu scopul verificarii tranzactiilor comerciale sau altor autoritati in drept pentru efectuarea oricaror verificari justificate in baza legii.

Datele furnizate de catre clienti sunt strict confidentiale. SC GLAMOUR FLOWERS EVENT SRL se angajeaza in fata clientilor sai sa nu furnizeze aceste date unor terte persoane sau companii si sa le utilizeze strict pentru uzul relatiei de afaceri dintre client si SC GLAMOUR FLOWERS EVENT SRL.

SC GLAMOUR FLOWERS EVENT SRL se obliga sa respecte drepturile dumneavoastra conferite de Legea 677/2001, iar la cererea dumneavoastra se obliga: sa rectifice, sa actualizeze, sa blocheze, sa stearga sau sa transforme in date anonime, in mod gratuit, datele a caror prelucrare nu este conforma dispozitiilor Legii nr. 677/2001 privind protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date; sa inceteze prelucrarea datelor dumneavoastra personale.

SC GLAMOUR FLOWERS EVENT  SRL poate dezvalui datele cu caracter personal catre terti daca acest lucru este cerut de lege sau in cazurile de buna-credinta in care aceste actiuni sunt necesare pentru conformarea la dispozitiile legale.

Colectarea de date cu caracter personal

Colectarea de date cu caracter personal pe site-ul www.glamourflowers.ro  implica efectuarea de comenzi on-line pe site-ul www.glamourflowers.ro si necesita furnizarea informatiilor solicitate si marcate a fi obligatorii, inclusiv a datelor cu caracter personal.

Folosim datele cu caracter personal colectate pe site-ul  www.glamourflowers.ro in urmatoarele scopuri:

Datele cu caracter personal vor putea fi dezvaluite institutiilor abilitate fara consimtamantul dumneavoastra in caz de litigi/dispute privind fraudele.

Utilizarea datelor statistice si a datelor anonime

SC GLAMOUR FLOWERS EVENT SRL poate folosi datele statistice sau datele anonime rezultate in urma prelucrarii in urmatoarele scopuri: